psd boven
psd linkssclices
 

Verbinding maken - Stapsgewijs werken

Stapsgewijs werken

De werkwijze bevat een aantal stappen:

Stap 1.

De intake en kennismaking, voorafgaand aan een mogelijke samenwerking.


Stap 2.

Wanneer uw vraag helder is en Pontifex de juiste partner blijkt te zijn voor het antwoord op uw communicatievraag, dan maak ik een plan de campagne met een bijbehorende offerte.
Dat kan een enkelvoudige offerte zijn voor de dienstverlening van Pontifex.
Dat kan een samengestelde offerte zijn, bestaande uit prijsopgaven van meerdere leveranciers. Zo is voor u inzichtelijk wat de kosten zijn voor iedere afzonderlijke dienst of product. Iedere leverancier factureert rechtstreeks aan u.


Stap 3.

Na akkoord op de offerte ga ik voor u aan de slag.

 

Stap 4.

Een tijdsplanning en werkwijze voor de dienstverlening worden uitgezet, nadere afspraken en betalingsvoorwaarden worden vastgelegd. Eventuele andere professionals worden ingeschakeld. Waar nodig treedt de samenwerkende professional met u in contact, bijvoorbeeld om voorstellen of ontwerpen toe te lichten. Bij concrete producten betrekken we u op de juiste momenten bij het proces of het maken van keuzes.


Stap 5.

Conform offerte en tijdsplanning voeren we de werkzaamheden uit tot en met het beoogde eindresultaat.


Stap 6.

Tussentijdse evaluatie kan zo nodig plaatsvinden. Ik houd u op de hoogte van de vorderingen en, waar van toepassing, krijgt u tussentijdse concepten of resultaten te zien.


Stap 7.

Na aflevering van het eindproduct of het einde van een trainings- of coachingstraject krijgt u een resultatenverslag.


 

.